ทำงานไม่เป็นเวลาเสี่ยงโรคและร่างกายโทรม

By | March 1, 2017

สุขภาพของคนเราโดยปกติเราจะนอนเป็นเวลาอยู่แล้ว แต่กับบางคนที่ต้องทำงานดึกต่อเนื่องเป็นเวลานานนั้นทำให้ผลเสียต่อสุขภาพตามมามากมาย คนที่ทำงานกะดึกที่ต้องตื่นตอนกลางคืนแล้วนอนตอนกลางวัน มันทำให้นาฬิกาชีวิตปรับเปลี่ยนไป ส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวมากๆ แน่นอนว่าตารางชีวิตวุ่นวายขนาดนี้ ร่างกายปรับตัวไม่ทันก็ส่งผลต่อโรคภัยตามมา คนที่นอนดึกมากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยกว่าคนที่นอนปกติ หรือคนที่ทำงานกะดึก ต้องตื่นเป็นเวลาที่แตกต่างกันนั้นก็เสี่ยงต่อโรคภัยด้วย

ผลกระทบกับชีวิตคนทำงานดึก ส่งผลให้เวลานอนลดลงโดยปกติคนเราจะประมาณ 6-8 ชั่วโมงจึงจะเหมาะสมแต่สำหรับคนที่นอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงส่งผลให้ตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นตลอดเวลา ความไม่สดชื่นนี้ทำให้เวลาทำงานนั้นลดลง ประสิทธิภาพการทำงานลดลง นอกจากนี้การนอนน้อยหรือทำงานดึกมาก สมองต้องทำงานหนักตลอดเวลาไม่ได้พัก อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำ เกิดการติดเชื้อได้ง่าย และการตอบสนองของเซลล์บางตัวในร่างกายลดลงมาก เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงผู้หญิงที่ทำงานกะดึกบ่อยๆ อาจเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้หญิงที่ทำงานปกติ แต่ผลวิจัยขององค์การอนามัยโลกนั้นออกมาระบุว่า มะเร็งเต้านมไม่ได้เกิดกับผู้หญิงที่ทำงานกะดึกมากกว่าผู้หญิงที่ทำงานเวลาปกติ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่าไม่มีผลวิจัยออกมายืนยันว่าผู้หญิงที่ทำงานกะดึกจะเสี่ยงมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้หญิงทำงานปกติ แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ทำงานดึก เวลาพักน้อย ก็เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรวมถึงโรคภัยต่างๆมากมายด้วย