การสร้างกล้ามเนื้อของผู้ชายผอมสูง

By | March 1, 2017

ผู้ชายที่ผอมสูงนั้นเป็นสิ่งที่ยากสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ซึ่งจำเป็นที่มีการออกกำลังกายมากรวมถึงการกินที่เพิ่มขึ้น เน้นหลักโภชนาการทางอาหาร เช่น โปรตีน ไขมันดี คาร์โบไฮเดต ซึ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อสำหรับคนผอมสูง ทีนี้หากผู้ที่มีร่างกายที่ผอมและสูงนั้น การออกกำลังกายเริ่มแรกเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อนั้นก็สามารถทำได้โดย

เริ่มแรกผู้ที่มีร่างกายผอมต้องเข้าใจระบบการเผาพลาญซะก่อน ซึ่งคนที่มีร่างกายที่ผอมสูงนั้นจะมีการเผาพลาญพลังงานที่ดีมากดังนั้นการที่จะทำให้ร่างกายดูเฟิร์มนั้น ควรเน้นการที่การกินโดยกินให้ได้ประมาณวันละ 5-6 มื้อโดยเน้น โปรตีน คาร์โบไฮเคต และออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย การออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อนั้น ควรเล่นให้ทั่วร่างกายสำหรับคนที่ผอมสูงนั้น ลักษณะของรูปร่างจะผอมบางตั้งแต่ท่อนบนจนถึงท่อนล่างหรือพูดง่ายๆว่า รูปร่างที่เก้งก้าง ดังนั้นการสร้างกล้ามโดยเล่นเวทเทรนนิ่งนั้นควรเสริมสร้างทั่วร่างกายก่อน โดยเริ่มจากท่อนบนคือ ไหล่ หลัง แขน และอก หลังจากนั้นก็เน้นที่ส่วนล่างคือสะโพก น่อง ขา เพื่อปรับร่างกายให้ดูสมส่วนก่อนจากนั้นจึงหันมาเล่นเฉพาะจุดในแต่ละวัน

ไม่จำต้องคาร์ดิโอเสมอไปทุกวัน ดาร์ดิโอคือการออกกำลังกายในรูปแบบการเผาพลาญแคลรอลี่ เนื่องจากคนผอมเป็นคนที่มีระบบเผาพลาญดีอยู่แล้ว การจะคาร์ดิโอยิ่งทำให้น้ำหนักลดลงไปอีก แต่การคาร์ดิโอก็สามารถทำได้ด้วยการวอมอัพก่อนยกเวท